Nora Grajciarová (Preusová)

28. 5. 1922
Ratková
Pseudonym:
Elena Matejková
Žáner:
poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek z prvej polovice 20. storočia zostavila Andrea Bokníková). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 144 – 146.

HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 43 – 51.

PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Variácie na tému potopené duše (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Výber zostavila, úvodnú štúdiu, medailóny poetiek, edičné poznámky a vysvetlivky napísala Andrea Bokníková). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 55.

ŠAH: Nora Grajciarová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158.