Oľga Feldeková

28. 3. 1943
Martin
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

PASTIEROVÁ ČARNÁ, Lucia: Najúspešnejší sú Karika a Keleová-Vasilková (Ikariáda 2018). In: Sme dnes, roč. 27, 5. 4. 2019, č. 81, príl. Magazín o knihách, s. XXVII.

KOLESÁROVÁ, Svetlana – FELDEKOVÁ, Oľga: Nepripúšťam si, že by som sa nevyliečila (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 13. 12. 2018, č. 285, príl. TV oko 50/2018, s. 4 – 7.

GRZNÁROVÁ, Iveta – FELDEKOVÁ, Oľga – FELDEK, Ľubomír:  Ako je to naozaj (Drží mi nohu, keď umývam okná. Alebo rebrík, keď meníš žiarovku). In: Hospodárske noviny, príl. Magazín, roč. 4, 14. 9. 2018, č. 36, s. 12 – 13.

DVOŘÁKOVá, Helena: Kniha týždňa: Kniha, ktorá sa smeje. In: Pravda, 3. 6. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/471693-kniha-tyzdna-kniha-ktora-sa-smeje/

SITA: Oľga Feldeková predstavila Minútové romány. In: Pravda, 29. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/464013-olga-feldekova-predstavila-minutove-romany/

DVOŘÁKOVá, Helena: Oľga Feldeková: Dvere otvorené do vlastného sveta. In Pravda, 30. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/464012-dvere-otvorene-do-vlastneho-sveta/

ŠAH: Oľga Feldeková – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 158 – 159.

DVOŘÁKOVÁ, Helena – FELDEKOVÁ, Oľga: Oľga Feldeková: Stále sme dvaja okolo stola. (Rozhovor). In: Pravda, 31. 12. 2017.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/452729-olga-feldekova-stale-sme-dvaja-okolo-stola/

LEŠKOVÁ, Mária – FELDEKOVÁ, Oľga: Humor je pre mňa záhada, možno mu raz prídem na koreň. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 27. 5. 2017, č. 121, príl. Sme ženy, č. 21, s. 6 – 9.

GAVENDA, Marián – FELDEK, Ľubomír – FELDEKOVÁ, Oľga: Quo vadis (6) Feldekovci v rodine, živote a tvorbe. (Rozhovor). In: TV Lux, 1. 3. 2017.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/11716

(SME): Feldeková by vrátila Vydrici predvojnovú slávu (V rubrike Prešporské desatoro odpovedá O. Feldeková). In: Sme, príloha Bratislava, roč. 24, 9. 9. 2016, č. 210, s. 2.

DVOŘÁKOVÁ, Helena – SEDLÁKOVÁ, Katarína: Knižné lásky na celý život. (Rozhovory s autormi a ilustrátormi a vydavateľkou). Oľga Feldeková: Deti som knihami chcela rozplakať. In: Pravda, 21, 8, 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/402538-knizne-lasky-na-cely-zivot/

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 12.

-rm-: O šťastí (Oľga Feldeková: Kým som šťastný). In: Knižná revue, roč. XXIII, 17. 4. 2013, č. 8, s. 2. 

BODACZ, Bohuš: Oľga Feldeková: Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla na sen. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 99.

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Ako to chodí v Oľginom živote (Oľga Feldeková: Tajomstvo Sloveniek). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 5.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Stačí si nasadiť okuliarre... (Oľga Feldeková: Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla na sen). In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. 5.

HEVEŠIOVÁ, Jana – FELDEKOVÁ, Oľga: Zabudni na všetko dobré, čo si urobil iným (Rozhovor s prozaičkou Oľgou Feldekovou). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 12.