Foto © Peter Procházka

Oľga Feldeková

28. 3. 1943
Martin
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza
Manžel → Ľubomír Feldek. Absolvovala Jedenásťročnú strednú školu v Trstenej (maturovala r. 1960), žurnalistiku študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (ukončila r. 1967). R. 1977 – 82  pôsobila ako redaktorka Nového slova mladých (príloha Nového slova), 1982 – 90 ako scenáristka a dramaturgička Slov. filmovej tvorby v Bratislave, prechodne žila v Prahe, v súčasnosti v  Bratislave. Do literatúry vstúpila tvorbou pre deti, keď spolu s manželom vydala knižku Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974), samostatne debutovala zbierkou krátkych próz pre deti… Čítať ďalej

Stránky