Ondrej Herec photo 3

Ondrej Herec

7. 7. 1944
Budapešť (Maďarsko)
—  22. 10. 2020
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Komplexná charakteristika

Ondrej Herec je zakladateľská osobnosť slovenskej teórie modernej fantastiky. V jeho prípade osobná záľuba prerástla do profesionálneho záujmu – bohaté jazykové znalosti mu umožnili oboznamovať sa s jemu blízkou tematikou v rozličných jazykoch, predovšetkým v angličtine, nemčine a ruštine. V oblasti fantastiky je výrazný jeho prínos jednak vo vlastnej autorskej tvorbe, jednak v organizátorskej a edičnej činnosti. Je autorom prvého československého rozhlasového seriálu o svetovej fantastike. Napísal prvé dejiny slovenskej fantastiky Slovenská fantastika do roku 2000 (spolu s Milošom Ferkom, ktorého prizval na spoluprácu), je autorom mnohých vedeckých štúdií, esejí a článkov vrátane európsky ojedinelého seriálu o netvoroch, prvej slovenskej štúdie o horore. Do Dejín slovenskej literatúry III (napísal autorský kolektív pod vedením Viliama Marčoka) napísal kapitolu venovanú dejinám slovenskej fantastiky. Je aj autorom štúdie o televíznych seriáloch Star Trek, Spisy X, Xena a pod.

Ako editor zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky. Je iniciátorom, editor a autorom československého SF magazínu. Jeho zbierku štúdií a esejí o modernej fantastike Cyberpunk – vstupenka do tretieho tisícročia možno pokladať za učebnicu fantastiky.

Anna Šikulová