Ondrej Štefanko photo 1

Ondrej Štefanko

18. 3. 1949
Temešvár (Rumunsko)
—  20. 2. 2008
Nadlak (Rumunsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež

Komplexná charakteristika

Doménou Štefankovej tvorby je orientácia na spoločenstvo rodných, na spoločnosť, spočiatku vyjadrovaná so sklonmi k pátosu a patetizmu, najmä v prvotine Stojím pred domom. Zreteľný posun vo vnímaní života predstavuje Štefankova druhá básnická zbierka Rozpaky. Už jej názov naznačuje, čím žije básnikova duša a o čom bude reč. Vidno, ako sa dve predstavy o básnikovi prelínajú a kolidujú. Predstava romantického búrliváka, ktorý veľkolepým gestom stotožňuje svoj život s poéziou a žije pre ľudí, v póze heroickej. A je tu obraz básnika moderného, všedného človeka, ktorý dobre pozná hranice a miery sveta, ktorý v sebe nechce za každú cenu nájsť výnimočného hrdinu, ale predovšetkým človeka, ako sú iní. A preto je údel tohto básnika spätý s jeho čisto ľudskými stránkami. Úporne sa prebíja k jadru vecí a svojej vlastnej výpovede a toto hľadanie často hatia ľudské slabosti, večery sa rýchlo menia na rána a veciam sa nie vždy chce odhaliť svoju podstatu. Vo vydaní Reptajúcej pokory sa nám dostáva do rúk zrelá zbierka, mužne vzdorovitá. Je zostavená z troch básnických zbierok, ktoré autor nemohol z mimoliterárnych príčin za posledných desať rokov vydať. V strede básnikovho záujmu je spoločenská prax, ktorá sa nám tentoraz javí v inom svetle. Stávame sa svedkami dvoch podôb Štefankovej básnickej osobnosti. Štefanko aj v týchto básňach zostáva spontánne výbušný, ibaže bez výraznejšej autocenzúry. Pozoruhodná je najmä estetika jeho básní. Básnikovej povahe zjavne vyhovovalo nepodrobovanie sa dobovej literárnej, ba ani spoločenskej a politickej konvencii. O autorskej bravúre Ondreja Štefanku sa môžeme presvedčiť najlepšie azda pri čítaní jeho knižky pre deti Desať strelených rozprávok, ktoré ho predstavujú ako majstrovského, nespútaného rozprávača. Register jeho nápadov v tejto knihe je naozaj bezhraničný, z textov cítiť, ako ho teší rozprávanie, výmysel, zabáva, poúča, estetizuje a neodpustí si ani poznámky na adresu sveta, ktorý má od rozprávok ďaleko. Ondrej Štefanko svojou tvorbou, literárnou tvorbou a aktívnou činnosťou v oblasti kultúry patrí medzi popredné a najvýznamnejšie osobnosti spomedzi Slovákov, žijúcich v zahraničí.