Pavol Palkovič

14. 6. 1930
Kúty
—  7. 4. 2009
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

FORDINÁLOVÁ, Eva – PALKOVIČ, Pavol: Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. 17. 3. 2015
https://www.zahorskemuzeum.sk/nas-rozhovor-s-literarnym-vedcom-pavlom-palkovicom/

POLÁK, Milan: Obhajoba hodnoty. Pavol Palkovič: Sprítomňovanie klasiky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 118 – 120.

ŠAH: Pavol Palkovič – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 157 – 158.

ŠAH: Pavol Palkovič. Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 159.

FERKO, Miloš: Von i dnu, zhora a zdola (Pavol Palkovič: Život drámy). In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 5.