Pavol Plutko

27. 6. 1934
Šamudovce
—  12. 7. 2015
Šamudovce
Pseudonym:
Observátor III, Pavol Štefan
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Pavol PLUTKO v r. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1954 – 58 slov. jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 60 ako učiteľ na gymnáziu v Giraltovciach, 1960 – 83 a 1987 – 96 vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, medzitým 1984 – 87 vedecký pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, od 1997 bol prof. na Filologickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Literárnovednú a literárnokritickú činnosť zameral najskôr na oblasť metodiky vyučovania literatúry, rozbor a interpretáciu literárnych diel a na problematiku kritickej reflexie súčasnej slov. literatúry, hlavne poézie. Knizne mu vyšla monografia Cesta k básnickému tvaru (1979), dielo Poézia, čas, hodnota (1985), knihy Alfonz Bednár (1986), Básnik Vladimír Reisel (1989), Umelecký profil Pavla Hrúza (1998), Autor umeleckého diela (1992), Autor a dielo (1994). Spoluautor, zostavovateľ a editor viacerých zborníkov a vysokoškolských učebníc (Dejiny slovenskej literatúry 4, 1987; Rómska tematika v literárnej a umeleckej reflexii, 1992 a i.).