Pavol Vitko photo 1

Pavol Vitko

15. 5. 1964
Považská Bystrica

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Pavol Vitko – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 159.

JURÍK, Ľuboš: Príbeh generála Schwarza v RAF (Pavol Vitko: POKORITEĽ ALSTERUFERA. THE HUMILIATOR OF THE ALSTERUFER. V slovenskom aj v anglickom jazyku. Preklad: Ľubomír Ondruš). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 12.

JURÍK, Ľuboš: Príbeh generála Schwarza v RAF. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 12.

LEIKERT, Jozef: O austrálskych cestách utečenca. In: Slovensko, ročník XXXV. (2013), č. 3. s. 30 – 31.

HOLEŠTIAK, Pavol: Austrálsky príbeh slovenského človeka. In: Slovenské národné noviny, 14. 9. 2013, s. 9.