Peter Glocko ml.

18. 12. 1970
Martin
Žáner:
esej, literárna veda

Výberová bibliografia

VLNKA, Jaroslav: O mŕtvej babe v dobrom. Peter Glocko ml.: Amen, zabil babu kamen (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 5.

NÉMETHOVÁ-SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Spomienka či monografia? (Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec. Humorista a satirik Vlado Bednár). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 8.

BODACZ, Bohuš: Autor sa dočkal svojho kritika. Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec (Humorista a satirik Vlado Bednár). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 125 – 127.