Peter Glocko ml.

18. 12. 1970
Martin
Žáner:
esej, literárna veda

Životopis autora

Pracuje ako redaktor literárneho vysielania Slov. rozhlasu v Bratislave. Je autorom kníh: Ide dravec tvrdo na vec (2004), Amen, zabil babu kameň (2007), Tri lásky Terézie Vansovej (2007), rozhlasových pásiem a esejí, odborných štúdií a recenzií, ktoré publikoval v literárnych periodikách.