Peter Glocko

2. 6. 1946
Muráň
—  26. 6. 2019
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

KOŠKOVÁ, Hana: Čarovné príbehy naplnené šťastím (Peter Glocko: Kto nosí kominárom šťastie). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. YXXXII, 16. 10. 2019, č. 35 – 36. s. 13.

KELLENBERGER, Martin: Za Petrom Glockom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 123 – 124.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Peter Glocko / Čarovné príbehy z rozprávkovej záhrady). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 101.

KOŠKOVÁ, Hana: S rozprávkami bližšie k deťom (Peter Glocko: Čarovné príbehy z rozprávkovej záhrady). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 15.

REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žiilnské Dni detskej knihy 2018). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 18 – 20.

KOŠKOVÁ, Hana: Čarovanie s príbehmi, rozprávkami a figliarstvom (Peter Glocko: Čarovala Anička, šalamúnska hlavička). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 12.

ŠAH: Peter Glocko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 158 – 159.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 26.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Chcem prebudiť Slovákov z historického bezvedomia (rozhovor so spisovateľom Petrom Glockom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2011, č. 4 , s. 40-45.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX.

KENDA, Milan: Sedemnásť príbehov pána Rozprávkara (Peter Glocko: Rozprávky z čarovnej záhrady). In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PROKEŠOVÁ, Vierae: S veľkou dávkou empatie (Peter Glocko: Tri lásky Terézie Vansovej). In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Životný príbeh Pavla E. Dobšinského (Peter Glocko: Rozprávkar a Rozprávnica). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera: Peter Glocko: Kliatba čierneho anjela alebo Diablov testament (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

KLIMKOVÁ, T.: Peter Glocko (Personálna bibliografia). Košice 2006.

-báb- – GLOCKO, Peter: Hľadanie zmyslu spisovateľského údelu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 8.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

FERKO, Miloš: Spletitá cestička za krásou (Peter Glocko: O múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 5.

ŠAH: Peter Glocko. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 156.

BODACZ, Bohuš: Ruža prežila Verna (Rozhovor so spisovateľom Petrom Glockom). In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 12.

HOLKA, Peter – GLOCKO, Peter: Ani deň bez dychu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 16.

BAGIN, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986, s. 239 – 244.

Kritici diskutujú o Petrovi Glockovi. In: Romboid, 19, 1984, č. 3.