Peter Hajdúk

8. 8. 1929
Bratislava
Pseudonym:
László Orosz
Žáner:
dráma, próza
Vlastné meno:
Oleg Logvinov

Životopis autora

Obč. m. Oleg Logvinov. Pôvodným zamestnaním právnik, dôstojník Čs. armády. Autor zväčša nenáročných dobrodružných próz s výraznou ideologickou angažovanosťou. Autor románu Kolotoč (1964), noviel Mustafa (1968) a Nie sme z rodu bohatierov (1973), trilógie Ostrov (1977), Ostrov v bouři (1980) a Úsvit nad ostrovom (1981), ktorá vyšla najprv po česky a až jej tretia časť – Úsvit nad ostrovom aj po slovensky (1985). Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvom Naše vojsko, ktoré vydavalo jeho tvorbu v českých prekladoch i po slovensky, tam vyšli aj prózy Hodina rozhodnutí (1985), Dozrávání (1988), Čakajte na kuriéra (1983), Akcia Edelstein (s J. Niňajom, 1985) a Krycie heslo Regensburg (s J. Niňajom, 1987). Autor televíznych hier Operácia skok ďaleký (1973), Ostrov (1981), druhá bola predobrazom rovnomennej knihy, a Predsunutý (1985), spracovaný podľa novely Nie sme z rodu bohatierov. Intenzivne sa venoval prekladateľstvu. Zo slovenčiny do maďarčiny preložil zbierku politických článkov L. Novomeského, z češtiny do slovenčiny a do maďarčiny prekladal hlavne dobrodružnú literatúru (F. Běhounek, O. Chaloupka, V. Fiala, B. Novotný, M. Gruber), podobne z maďarčiny do slovenčiny (M. Zalka, L. Mesterházi, I. Benedek, L. Gyurkó, J. Rejtő, J. Matyassovszky). Niektoré jeho knihy vyšli po maďarsky a po nemecky.