Peter Juščák

20. 10. 1953
Prešov
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Tam dole na Balkáne a my (Peter Juščák: Balkan blues). Recenzia. In: In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 108 –111.

ŠAH: Pripomíname si (Peter Juščák – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 158 – 159.

KASARDA, Martin – JUŠČÁK, Peter: Potrebujeme si obliecť ľudskú kožu (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 5. 10. 2018, č. 229, príl. Magazín o knihách, s. VIII.

LITECKÝ, František: Peter Juščák / ... a nezabudni na labute... (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 115.

-mševc-: Ceny AOSS. In: Knižná revue, roč. XXV, 2. 12. 2015, č. 24, s. 4.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 11 – 12.

SVETOŇ, Ľuboš: Peter Juščák: ... A nezabudni na labute! (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 8 – 9.

(mog): Literárny večer s Pavlom Vilikovským a Petrom Juščákom. Autorské čítanie, koncert / Stanica Žilina-Záriečie. In: Sme, roč. 23, 19. 8. 2015, č. 192, s. 12.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

HOCHEL, Igor: Závažná výpoveď. Peter Juščák: ... a nezabudni na labute! (Recenzia). : In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 68 – 70.

HOCHEL, Igor – JUŠČÁK, Peter: Píšem do duše čitateľa (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 22– 23.

ŠAH: Pripomíname si (Peter Juščák – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 157 – 158.  

HATALA, Marián: A hlavne neplač, keď nemusíš. Román... a nezabudni na labute! je odvekým príbehom príbehov, v ktorých sa ľudia stávajú obeťami tých, čo podľahli zlovoľnej ideológii. In: Sme, roč. 22, 11. 10. 2014, č. 234, s. 14.
http://kultura.sme.sk/c/7435578/a-hlavne-neplac-ked-nemusis.html#ixzz3QlMoPMDG

ŠAH: Pripomíname si. Peter Juščák – 50. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 159.

KOČÍK, Tibor: Z odvrátenej strany pamäti (Peter Juščák: Odvlečení). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 101 – 103.

PASSIA, Radoslav: "Dozerať a trestať" (Peter Juščák: Odvlečení). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 3. 2002, č. 5, s. 5.

ČÚZY, Ladislav: Ako sa zbaviť strachu? (Peter Juščák: Som Ťukot). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 98 – 100.

REBRO, Derek: Ťukot, ktorý čitateľa nebolí (Peter Juščák: Som Ťukot). Recenzia. In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 72 – 73.

ŠKOTKA, Marian: Komu to ťukajú? (Peter Juščák: Som Ťukot). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 5.

SOUČKOVÁ, Marta – JUŠČÁK, Peter: Stanice a vlaky P. J. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 13. 5. 1998, č. 10, s. 12.

ŠIKULA, B. – BODACZ, B.: Premeny ohňa. Generačné portréty 1. Národné literárne centrum Bratislava, 1997.

PETRAŠKO, Ľudovít: Aj v cudzine ako doma (Peter Juščák: Milovanie so sochou Miriam). In: Knižná revue, roč. VI, 24. 4. 1996, č. 8, s. 5.

BODACZ, Bohuš: Obcovanie s Juščákom. Peter Juščák: Milovanie so sochou Miriam. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 145 – 147.

HALVONÍK, Alexander – JUŠČÁK, Peter: P. Juščák – Milovanie so sochou Miriam (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 31. 5. 1995, č. 9, s. 5.

BOLDIŠOVÁ, E.: Komu ušiel vlak. Literárny týždenník, zv. 3, č. 7, 1990.

KOČÍK, T.: Literatúra sprevádza ľudský rod. Romboid, zv. 22, č. 9, 1987.

MAŤUGA, V.: Mlčanie ako miera epického času. Smena, zv. 39, 20. 12. 1986.

KOLIVOŠKOVÁ, E. – ILLÉŠOVÁ, Z.: Literárne profily. Košice 1986.