Róbert Kiss Szemán

Žáner:
odborná literatúra, literárna veda
Pôsobí ako pedagóg na Katedre slavistiky Univerzity Lóranda Eötvösa v Budapešti. V literárnohistorickom výskume venuje pozornosť vzťahom slov., českej a maďarskej literatúry v európskom kontexte, osobitne životu a dielu Jána Kollára. Okrem štúdií v maďarských a slov. zborníkoch a ročenkách (J. Smrek, V. Beniak a i.) vydal knihu Magyarországh panaszáról Slávia panaszáig (2007). Čítať ďalej