Siniša Novac

Žáner:
próza
Siniša NOVAC vyštudoval RriF Visoku školu za financijskimenadžment v Zagrebe. Potom vystriedal niekoľko zamestnaní, než prišiel na to, že zo všetkých ruchov mu najviac učaroval ruch turistický. Pracoval preto dlhé roky v chorvátskej turistickej agentúre, odkiaľ načerpal veľa námetov na svoju tvorbu. Všetky jeho knihy boli vydané výhradne len v slovenčine, aj preto sám seba považuje za slovenského autora. Čítať ďalej