Svetozár Hurban Vajanský

16. 1. 1847
Hlboké
—  17. 8. 1916
Martin
Pseudonym:
Belko Igor, Hlbocký, Igor, Igor Inovský, Igor Valach, Ján Krčažný, Ján Závora, Jaroš Dolský, Kvetuš, Miloslav, Napreják, Nemo, Starý Napreják, Škorpión, Tatrín, Vajanský
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika

Výberová bibliografia

REZNÍK, Jaroslav: Osudy Štúrovho diela Slovanstvo a svet budúcnosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 8 – 19.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Hora omilostenia? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 9 – 11.

PALKOVIČOVÁ, Eva: Idylický topos v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 468.

ŠVANTENR, Ján: Malé vyznanie s retrospektívou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 7.

HRONOCOVÁ, Ľubica: Taranenková, Ivana (ed.): Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 233 – 236.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 81.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Svetozár Hurban Vajanský: Recidíva). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 9 – 10.

TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 447 – 161.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151 – 152.

TOMČÍK, Vladimír: Básne vyvolali ostrú polemiku konzervatívcov a liberálov. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Bratislava SME MY, roč. 3, 19. 10. 2018, č. 42, s. 4.

VÁLEK, IGor: Vajanského hrobka na Národnom cintoríne. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 22.

MRVA, Ivan: Keď dvaja robia to isté... Ako preložili S. H. Vajanský a Rudo Brtáň úvod k Puškinovej básni Bratia zbojníci? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 53 – 54.

ŠABÍK, Vincent: Eva Fordinálová: Odklínanie Vajanského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 130 – 131.

ZELINKA, Milan: Prečo Fordinálovej Odklínanie Vajanského? (Poznámka). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 2.

FERKO, Miloš: Zápas o návraty. Eva Fordinálová: Odklínanie Vajanského. K 100. výročiu úmrtia. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 175 – 176.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Svetozár Hurban Vajanský – redaktor Slovenských pohľadov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 39 – 47.

KRČMÉRY, Štefan: Veci na dnes duše. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 26 – 30.

ČIČMANEC, Ivan: Vajanský ako symptóm a inšpirácia. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 4 – 10.

ČERTÍK, Joezf: Pohľady na Vajanského paradox. Vajanský (1847 – 1916) – Šalda (1867 – 1937) – Matuška (1910 – 1975). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 144 – 145.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Odklínanie Vajanského. (K 100. výročiu úmrtia – úryvok z pripravovanej monografie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 7 – 20.

JAHELKA, Tomáš: Slovensko je súčasťou západnej kultúry. Štúrovci si osvojili presvedčenie, že sú jedinými reprezentantmi národa. Podobne ako niektorí politici dnes. In: Hospodárske noviny, 3. 12. 1015, č. 232, s. 7.

JURČO, Milan: Vajanský znovu nepochopený. Svetozár Hurban Vajanský: Koreň a výhonky. Články. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 39 – 41.

ŠVIHRAN, Ladislav: Velikáni zblízka (Emil Benčík: Králi ducha). In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

HODOLIČOVÁ, Jarmila: Svetozár Hurban-Vajanský a vojvodinské prostredie. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 2, s. 31 – 36.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

TARANENKOVÁ, Ivana: K literárnoestetickým názorom Svetozára Hurbana Vajanského. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 148 – 158.

TARANENKOVÁ, Ivana: Historicko-genetický prístup Ivana Kusého k osobnosti a dielu SHV v monografii Mladý Vajanský. (Príspevok zo semináru ÚSIL SAV 14. 5. 2001, Ivan Kusý 1921 – 2000). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 244 – 246.