Foto ČTK

Viera Husáková

14. 6. 1923
Bratislava
—  20. 10. 1977
Bratislava

Životopis autora

Pôvodne Viera Millerová. R. 1934 – 42 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1942 – 48 absolvovala Právnickú fakultu Slov. univerzity. R. 1942 – 43 tajomníčka Ministerstva hospodárstva v Bratislave. V období vojnového slov. štátu sa zapojila do čs. odboja a ilegálneho komunistického hnutia, 1944 počas SNP bola pracovníčkou Slobodného slov. vysielača a povstaleckej SNR v Banskej Bystrici, 1944 – 45 príslušníčka 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika. R. 1945 pracovníčka Čs. rozhlasu v Košiciach, 1946 – 47 redaktorka Národnej obrody, 1948 – 50 Pravdy, 1950 – 52 Nášho filmu, 1952 – 56 Slovenky, 1956 – 68 Slov. vydavateľstva politickej literatúry a Kultúrneho života, od r. 1968 Nového slova v Bratislave. Plodná prekladateľka, orientovala sa na prekladanie historických, dobrodružných, detektívnych a špionážnych románov i reportážnych kníh z francuzštiny (S. de Beauvoirova, P. Benoit, A. Dumas, M. Durasova, M. M. de la Fayette, J. Villain), ale najmä dektektívok G. Simenona s populárnou postavou komisára Maigreta, prekladala aj z nemčiny (H. Kaufmann, D. Noll, W. Schreyer a i.). Vo vlastnej tvorbe sa sústredila na literárno-dramatické žánre, v tejto oblasti spolupracovala s Čs. televíziou v Bratislave, v publicistike uprednostňovala novinárske žánre (fejtón, kurzíva) s výraznou politickou angažovanosťou.