Vojtech Kondel

22. 5. 1927
Praha (Česko)
Pseudonym:
Peter Brežný
Žáner:
publicistika

Životopis autora

R. 1938 – 47 študoval na gymnáziách v Moravskej Třebovej, Bratislave, Nitre a opäť v Bratislave, kde r. 1947 maturoval. R. 1947 – 52 pôsobil ako úradník na Povereníctve výživy, neskôr obchodu, 1952 – 54 absolvoval základnú vojenskú službu, 1954 – 55 sekretár v redakcii denníka Smena, 1955 – 57 redaktor časopisu Priateľ SSSR, 1957 – 80 zástupca šéfredaktora obrázkového časopisu Svet socializmu, 1981 – 89 šéfredaktor mesačníka Horizont v Bratislave, kde od r. 1990 žije na dôchodku. Venoval sa publicistike, predovšetkým tvorbe cestopisných reportáží, autor kníh V sobích krajoch (1962) a Za riekou Čierneho draka (1968), politickej publicistiky Zmluva istoty (1980), Leonid Iľjič Brežnev (1981), Veľmoc mieru (1982) a i., kultúrnej a historickej publicistiky, oblasť vedy a techniky (spoluautor kníh Svet stavia, 1984; Jurij Gagarin – prvý človek vo vesmíre, 1986), zostavovateľ informačných príručiek Slovensko (1982 – 85). Spolupracoval s rozhlasom i televízou.