Zdeněk Eis

21. 6. 1930
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Životopis autora

R. 1948 – 52 študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pracoval r. 1954 – 59 v Ústave pre českú literatúru ČSAV, 1959 – 65 bol redaktorom časopisu Plamen v Prahe, súčasne 1961 – 65 vedeckým pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, od 1965 oddelenia slov. literatúry Ústavu pre českú literatúru ČSAV, od 70. rokov politicky prenasledovaný (1972 vo vyšetrovacej väzbe), pracoval v rozličných pomocných zamestnaniach, od 1973 psychoterapeut v psychiatrickej liečebni Kosmonosy, od 1990 pracovník Ústavu súdobých dejín ČSAV v Prahe. V literárnohistorickom slovakistickom výskume sa sústreďuje na dejiny slov. literatúry, na tvorbu slov. spisovateľov, teóriu prekladu, kritiku, recenzistiku a prekladateľskú činnosť. Autor vedeckých štúdií a príspevkov o slov. spisovateľoch. Prekladateľ prozaickej a esejistickej tvorby slov. autorov do češtiny: Alfonz Bednár (Hodiny a minúty, Hromový zub, Sklenený vrch a i.), Ladislav Mňačko (Kde končia prašné cesty), František Švantner (Malka), Dominik Tatarka (Farská republika, Panna zázračnica, Prútene kreslá a i.), Ján Bodenek (Ivkova biela mať), Ladislav Novomeský (Časová nadčasovosť), Alexander Matuška (Pre a proti). Autor prác o psychoterapeutickej problematike Problémy rodiny a rodinné terapie (1980), Linky důvěry v Československu (1982), Voláte linku důvěry? (1991) a i. Zomrel roku 2009.