Zoltán Rampák

14. 9. 1920
Bratislava
—  10. 1. 1998
Bratislava
Pseudonym:
Daniel Lorč, Štefan Zeter
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra
R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu, 1939 – 43 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v Matici slov., r. 1942 – 43 bol redaktorom jej časopisu Slovensko, 1944 – 49 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1949 – 75 pedagógom na Vysokej škole múzických umení, od 1975 vedeckým pracovníkom  Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Od študentských čias sa zaoberal dramatickou literatúrou a profesionálnym divadlom. Autor súboru esejí Divadelné zápisky (1947), monografie K… Čítať ďalej