Zuzana Hurtajová

27. 11. 1950
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Žáner:
literárna veda, próza

Komplexná charakteristika

R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole E. Gudernu v Nitre, r. 1969  – 74 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1974 – 78 pôsobila ako prof. na gymnáziu v Nitre, od r. 1978 prednáša staršiu slov. literatúru na Pedagogickej fakulte (po transformácii Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bela) v Banskej Bystrici, kde zároveň r. 1979 – 89 učila angličtinu na Jazykovej škole, od r. 1999 lektorka slov. jazyka, literatúry a kultúry na filozofickej fakulte univerzity v Novom Sade. Ťažiskovo sa venuje dejinám staršej  slov. literatúry, najmä skúmaniu medzinárodného slovesného fondu v ľudovom čítaní a teórii a praxi umeleckého prekladu starších literárnych textov, pričom sa orientuje na žánre ľudovej prózy, osobitne na rytiersku a šibalskú poviedku. Vydala knihy: Utešené, zábavné, ale i príkladné rytierske príbehy (1980), Doktor Faust, svetoznámy čarodejník (1985), Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy (1988), Život, skutky a rozhovory ohavného Ezopa, ktorý bol znamenitý mudrc a vychýrený bájkar, a čo všetko kratochvíľne navyčíňal (1997), Humor a tragédia Ezopovho života (1998). Autorka monografickej práce Žánre ľudovej prózy v staršej slovenskej literatúre (1985), o tejto problematike uverejňuje štúdie, recenzie, odborné články a preklady v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.