Zuzana Stanislavová

30. 5. 1951
Hačava
Žáner:
literárna veda
Rodné meno:
Antalová

Výberová bibliografia

DZIAK, Dávid: Z priemerných rozprávok knižné hity alebo Súčasná pseudokritika detskej literatúry. In: BIBIANA, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 36.

ŠAH: Zuzana Stanislavová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 159 – 160.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 36.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVII.

MILČÁK, Ján: Deti a dospelí (Zuzana Stanislavová, Ondrej Sliacky). In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 11.

SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Zuzana Stanislavová a kol.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 3.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

BOGNÁROVÁ, Iveta: Stanislavová, Zuzana: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 67 – 69.