Zuzana Stanislavová

30. 5. 1951
Hačava
Žáner:
literárna veda
Rodné meno:
Antalová
Zuzana STANISLAVOVÁ v r. 1969 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti, 1969 – 74 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1974 pôsobila ako učiteľka na gymnáziu v Starej Ľubovni, 1975 – 77 učila na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1977 – 81 bola pracovníčkou Okr. domu pionierov a mládeže v Prešove, kde od r. 1981 pôsobí ako doc. a prof. na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. V literárnoteoretickej a kritickej aktivite sa venuje problematike… Čítať ďalej

Stránky