Zuzka Zguriška

13. 4. 1900
Myjava
—  24. 9. 1984
Praha (Česko)
Žáner:
dráma, próza

Výberová bibliografia

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 84.

SLIACKY, Ondrej: Zuzka Zguriška. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠPAČEK, J.: Zuzka Zguriška. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II (3., upr. vydanie). Bratislava: LIC 2001.

VARGA, E.: Rodáčka z Myjavy. In: Evanjelický posol spod Tatier, 85, 1995, č. 17.

RAMPÁKOVÁ, Ľ.: Humoristka Zuzka Zguriška. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

PETRÍK, V.: Nad tvorbou Zuzky Zgurišky. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 1.

ČEPAN, O.: Humoristický žáner. In: Slovenská literatúra, 27, 1980, č. 4.

KNĚZEK, L.: Rozprávačka z kopaníc. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 4.

CHORVÁTH, M.: Cestami literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

RAMPÁKOVÁ, Ľ.: Zguriškina jazda kráľov. In: Zguriška, Z.: Bičianka z Doliny. Bratislava: Tatran 1970, s. 237 – 246.

MRÁZ, A.: Medzi prúdmi 1. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.

GREGOREC, J.: Trilógia Zuzky Zgurišky. In: Zborník Pedagogického inštitútu v Trnave. Trnava 1963, s. 365 – 381.

NOGE, J.: Chudobná nevesta (Zuzka Zguriška: Husitská nevesta). In: Slovenské pohľady, 78, 1962, č. 8.

ŠTEVČEK, J.: Husitská nevesta a problémy okolo nej. In: Zlatý máj, 6, 1962, č. 10.

MATUŠKA, A.: Od včerajška k dnešku. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1959.