10. ročník festivalu Cap à l´Est v Banskej Štiavnici

(16. – 19. augusta 2012)

 

Babylon jazykov - čítačka poézie vo viacerých rečiach  

 

 

    

Marek Šindelka

Marek Šindelka vo svojom
mladom veku (nar. 1984)
veľmi dojemne a presne
pomenúva bolesť:
„... po jediném telefonu
pozdě večer 
nedalo se
dlouho polknout 
slova jakoby daleko 
neskutečnou rychlostí skrz noční vítr
a bráchu bolely oči od pláče...“

 

 

 

Petr Borkovec

Petr Borkovec zasiahol
publikum, keď svojím
zastretým hlasom čítal
básne o matke a tých,
ktorí sa mu zo života vytratili:
„... Aniž bys vešel, vstoupils.
Teď nikoho už nepotkáš,
ale uvidíš je všechny.“

 

 

Štepán Nosek

Štěpán Nosek na otázku,
ako sa navzájom
ovplyvňujú jeho tvorba
a povolanie profesora
angličtiny na gymnáziu,
pohotovo odpovedal básňou
(the bloody class)
„... dnes na semináři 
nad povídkou 
angely carterové 
z nedostatku slov 
nad popisem 
fosforeskujícího lesa 
počal jsem z nenadání 
výt a vyl jsem a
studenti se mnou....“

Desiate narodeniny frankofónneho festivalu poézie, divadla a hudby Cap à l´Est, ktorého spoluorganizátorom je Literárne informačné centrum, priniesli publiku niekoľko vynikajúcich umeleckých zážitkov. Medzi jeho účastníkmi boli poprední francúzski hudobníci rôznych žánrov, ktorých jednotiacou osobnosťou je všestranný inštrumentalista Robin Troman, známy štiavnickému publiku aj z predchádzajúcich ročníkov. So zoskupením Ensemble Walsingham priblížil keltskú hudbu, na osobitnom koncerte zasa súčasnú holandskú hudbu. Francúzskym šansónom patrili dva večery – piesne charizmatického Georgea Brassensa uviedla trojica Bluteauovcov a atmosféru parížskych kabaretov preniesla do Štiavnice Anne-Marie Bélime, ktorej recitál podľa vlastného výberu šansónov sprevádzal na gitare Jean-Pierre Bluteau. S Anne-Marie Bélime sa diváci stretávali aj na poetických programoch ako s vnímavou interpretkou francúzskych prekladov básní, kde prejavila vynikajúci zmysel pre poéziu a umocnila význam textov. Milovníci jazzu si prišli na svoje na koncerte v Starej pražovni.

Hoci básnikov sa na festivale stretlo menej ako počas predchádzajúcich ročníkov, úroveň poetickej časti to nijako neznížilo, naopak, jubilejný ročník zaznamenal viacero vrcholov. Všetci zúčastnení básnici, ktorí reprezentovali päť krajín – Česko (Marek Šindelka, Štěpán Nosek a Petr Borkovec), Bulharsko (Aksinia Mihailova), Maďarsko (István Vörös), Francúzsko (Guy Goffette) a, samozrejme, Slovensko (Erik Jakub Groch, Mária Ferenčuhová, Rudolf Jurolek, Rút Lichnerová, Mila Haugová a Dana Podracká) dosahujú svojou tvorbou špičku poézie v rámci národnej literatúry, ba presahujú aj za hranice.

Tých básnikov, ktorí sa pre zoštíhlený rozpočet na festivale nemohli zúčastniť, sprítomnila publiku prezentácia fotografií ich litovského kolegu Vladasa Braziunasa. Portréty, ktoré zachytával svojím fotoaparátom počas celej histórie festivalu v Banskej Štiavnici, dopĺňalo čítanie básní inšpirovaných týmto mestom a vzájomnými podnetmi básnikov pravidelne sa tu stretávajúcich. Prezentácia vyvrcholila portrétom Alberta Marenčina, prezidenta festivalu, ktorý v júli oslávil svoje 90. narodeniny, ale pre zlomenú ruku sa na festivale nemohol zúčastniť osobne. So zlomenou rukou sa s festivalom lúčil francúzsky básnik Guy Goffette. (Až röntgenové vyšetrenie na bratislavských Kramároch ukázalo, že ruka našťastie nie je zlomená, len silno narazená.) Guy Goffette obohatil poetické programy nielen svojou vynikajúcou poéziou, ale nezištne a veľmi zanietene čítal francúzske preklady účinkujúcich.

Hlavná línia poetickej časti festivalu bola zameraná na českú poéziu, a to komponovaným pásmom z poémy Vladimíra Holana a poetickými komentármi Dany Podrackej Moja noc s Hamletom, ako aj osobnou prezentáciou českých básnikov Mareka Šindelku, Štěpána Noseka a Petra Borkovca. Kým z meditatívnej poézie večernej hamletovskej inscenácie na nádvorí Starého zámku v češtine (interpretácia Štefan Bučko), slovenčine (interpretácia Magda Vášáryová) a francúzštine (Michel de Maulne) sa vynárali otázky o zmysle života a poézie sformované klasikom českej poézie, Dana Podracká sa šestnástimi básňami pokúša nájsť odpovede ženy na tieto znepokojujúce otázky a na poslanie lásky.

Michel de Maulne na záver svojho interpretačného večera Vo dvojici na člnku bravúrne predniesol svoje obľúbené diela francúzskych básnikov od Villona cez Apollinaira, Baudelaira až po Aragona v sprievode lutny a gitary virtuóza, svojho priateľa Charlesa Raguina.

Marta Bábiková
Foto Ľubomír Lužan


Zvukové nahrávky z poetických programov si môžete vypočuť:

 Babylon jazykov      
(zo svojej tvorby čítajú: Rút Lichnerová, Aksinia Mihailova, Guy Goffette, István Vörös, Marek Šindelka, Štěpán Nosek, Petr Borkovec, Mária Ferenčuhová, Erik Jakub Groch, Rudolf Jurolek, Dana Podracká)

 

 Život je túžba           
(zo svojej tvorby čítajú český básnik a prozaik Marek Šindelka, slovenská poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová a francúzsky básnik a editor Guy Goffette)

 

 Najdôležitejšie je osvetlenie                      
(zo svojej tvorby čítajú český básnik a prekladateľ Štěpán Nosek, slovenský básnik Rudolf Jurolek a bulharská poetka a prekladateľka Aksinia Mihailova)

 

 Uspávanka divokých zvierat          
 (zo svojej tvorby čítajú spisovateľka a poetka Rút Lichnerová, poetka a esejistka Dana Podracká, poetka a prekladateľka Mila Haugová)

 

 Kniha, z ktorej rastie strom
(zo svojej tvorby čítajú český básnik, publicista a prekladateľ Petr Borkovec, slovenský básnik Erik Jakub Groch, maďarský básnik a bohemista István Vörös)

 

 Podpora pôvodnej umeleckej tvorby
Pri okrúhlom stole diskutujú Anton Hykisch, spisovateľ, Rút Lichnerová, spisovateľka, Mila Haugová, poetka, Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra a Michel de Maulne, riaditeľ festivalu, a ďalší.


Zvukové náhravky a niekoľko fotografií Ľubomíra Lužinu nájdete aj v našom albume na Ipernity