Podvečer 17. augusta v záhrade v centre starej Bratislavy U červeného raka naplnili literárno-hudobný program 3x a dosť? tohtoročné jubilantky Milka Zimková a Vladimíra Komorovská a čerstvý šesťdesiatnik Ľubomír Belák. Program pripravilo pri príležitosti ich životných jubileí Slovenské centrum PEN. Keďže všetci účinkujúci svojou tvorbou presahujú do viacerých umeleckých druhov, ponúkli publiku naozaj pestrý program. Ľubomír Belák sa predstavil najmä ako spevák, no pridal aj ukážku zo svojich literárnych pokusov. Vladimíra Komorovská uprednostnila pred uvedením vlastnej literárnej tvorby ukážku zo svojej pestrej prekladateľskej dielne z knihy francúzskej autorky Nicole de Buron Miláčik, počúvaš ma? Tak zopakuj, čo som povedala. V spoločnom dialógu s divadelníčkou, filmárkou a prozaičkou Milkou Zimkovou hovorili nielen o vzťahu k literatúre, ale najmä o jazyku, o mieste dialektu v umeleckej tvorbe. Milka Zimková predstavila svoju najnovšiu knihu InterCity prerozprávaním jednej poviedky z nej, pričom vtipne vyjadrila aj svoj postoj k nevkusu, s akým sa bežne stretávame na uliciach.