40 rokov RSL

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Revue svetovej literatúry a Literárny fond zorganizovali 28. 10. 2004 seminár k 40. výročiu založenia Revue svetovej literatúry, literárneho časopisu, ktorý zohral nezameniteľnú úlohu pri rozvoji prekladovej, ale aj pôvodnej literárnej tvorby na Slovensku a ktorý otváral našej spoločnosti okná do sveta aj v období, keď to nebolo celkom samozrejmé, ba práve naopak. Vďaka jeho pôsobeniu prišlo na Slovensko - prostredníctvom svojich diel, ale aj osobne – množstvo vynikajúcich a slávnych spisovateľov, ktorí sa vzápätí stávali tými najlepšími vyslancami našej krajiny. S cieľom vyzdvihnúť túto skutočnosť a zároveň zhodnotiť uplynulé obdobie rozhodla sa Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry zorganizovať Seminár k 40. výročiu Revue svetovej literatúry.

S príspevkami o úlohe Revue svetovej literatúry pri poznávaní svetových literatúr a o zástoji jednotlivých jazykových oblastí vystúpili Ján Koška, Ján Zambor, Jozef Marušiak, Ladislav Šimon, Maša Kusá, Miroslava Vallová, Karol Wlachovský, Marián Minárik, Jarmila Samcová a iní.

-r-