Ab imo pectore

Príjemná klavírna hudba v podaní Miroslavy Školovej vítala v stredu 5. marca v bratislavskej galérii Artotéka účastníkov krstu tretej básnickej zbierky Pavla Urbana  Ab imo pectore  - Z hĺbky srdca. Knižka vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Sám básnik prečítal zo zbierky básne Poznanie, Cudzinka, Materstvo, Turistky, Dirigent, Geometria, Hon na mladého poeta, Zdravas či Druhé nástupište. Autora pri uvádzaní knihy do života podporili a zaželali knihe len to najlepšie aj ilustrátor Marek Kokoška a riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Akt krstu vykonal moderátor večera Dado Nagy priložením knihy na svoju hruď.