Prezentácia nového knižného titulu Jána Zambora Niečo ako láska, niečo ako soľ (Literárne informačné centrum) sa 11. decembra na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začala recitáciou básne Miroslava Válka Sentimentálne Vianoce. Monografia prináša celkový pohľad na Válkovu tvorbu a interpretácie vybraných básní, čiastočne aj básnických prekladov. Počas diskusie s Danou Podrackou ho Ján Zambor predstavil ako stále aktuálneho básnika, ktorý aj dnes predstavuje interpretačnú výzvu.