Literárne informačné centrum vydalo koncom roka 2000 Album slovenských spisovateľov v angličtine. V publikácii, ktorá pozostáva z 33 voľných listov, prezentuje jej zostavovateľ a autor celého projektu 17 básnikov a 16 prozaikov, ktorí takto dopĺňajú 33 autorov, predstavených v Albume slovenských spisovateľov v nemčine (vyšiel koncom r. 1999).