Alfonz Lukačin v knižnici

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila stretnutie s rodákom - so spisovateľom, finančníkom a filantropom Alfonzom Lukačinom.  Už pred stretnutím si čitatelia vypožičiavali jeho knihy -- cestopis Etruskovia známi neznámi, autobiografickú novelu Na píšťalkách z vŕbového prútia  aj historický román Staviteľ chrámu, ktorý tento rok vyšiel v 3. prepracovanom vydaní. V knižnici sa zišli čitatelia rôznych vekových kategórií – študenti, pracujúci aj dôchodcovia. Pozvanie  prijal aj primátor mesta Tomáš Lešo.

Zostavovateľkou bulletinu  s biografickými a bibliografickými informáciami o živote a tvorbe Alfonza Lukačina, zhotoveného pre túto príležitosť, je Beáta Ocilková. Ako znalkyňa života a tvorby autora viedla aj diskusiu so skvelým rečníkom a milovníkom histórie. O kvalite podujatia svedčili nielen ohlasy priamo po podujatí, ale aj pretrvávajúci záujem o knižky Alfonza Lukačina.

-an-