Z iniciatívy Heraldického klubu vznikol v roku 2008 dlhodobý knižný projekt, ktorý vychádza z tradície heraldickej kultúry u nás a dokumentuje i súčasnú heraldickú tvorbu – Heraldický almanach. Jeho úlohou je predstaviť osobné a rodové erby, ktoré sú zapísané v Heraldickom registri SR, a zároveň informovať o osobnostiach a rodinách – nositeľoch týchto erbov. Jednotlivé zväzky almanachu budú postupne sprístupňovať vždy okolo sto erbov a zásadné údaje o ich nositeľoch, tak je to i v prvom zväzku Heraldický almanach I (Peter Kartous, Ladislav Vrtel). Každému erbu je venovaná dvojstrana – obsahuje meno nositeľa erbu, pôvod, biografickú črtu, blazon erbu, t. j. opis obsahu erbu, na pravej strane je farebné vyobrazenie erbu s uvedením, kto má právo nosiť erb, ako aj údaje o autoroch erbu, jeho registrácii v Heraldickom registri SR a publikovaní. Almanach má luxusnú grafickú úpravu a kvalitné vydavateľské spracovanie. Znamená to, že u nás došlo k renesancii občianskej rodovej heraldiky, ktorá si našla svoje miesto v spoločnosti popri rozvíjajúcej sa štátnej, župnej, mestskej, obecnej či cirkevnej heraldike.