Dňa 7. decembra 2006 sa v Budapešti uskutočnilo prvé stretnutie odborných editorov nad zamýšľanou antológiou spisovateľov krajín V4, ktorá má vyjsť k 15. výročiu uzavretia Vyšehradskej dohody a má sa prezentovať na stretnutí ministrov kultúry krajín V4 v októbri 2007.

V antológii budú zastúpení traja súčasní maďarskí, poľskí, českí a slovenskí prozaici krátkou ukážkou zo svojho diela. Texty vybraných 12 autorov sa preložia do všetkých štyroch jazykov a do angličtiny. Vznikne tak vyše päťstostranová publikácia, zachytávajúca dnešný život v krajinách V4. Texty bude dopĺňať stručná biografická informácia o autoroch.

(aš)