Zrkadlíme

,,Na ťažkej spisovateľskej práci boli najkrajšie chvíle spoločnej, priam žatevnej radosti, keď niekto po vydaní diela doniesol do Klubu spisovateľov balík autorských výtlačkov a knižky podpisoval priateľom. Keď Slobodovi vyšiel Rozum, odovzdával mi ho s takýmto venovaním: Najlepšej slovenskej spisovateľke Jane Šrámkovej Rudo Sloboda. Zbadal záblesk mojej nevôle a rozpakov, preto hneď s previnilým odzbrojujúcim úsmevom dodal: ‹Ale neukazuj to Olinke Feldekovej, lebo tej som napísal to isté›.”

Jana Šrámková, Slovenské pohľady 10/2005