Antológia chorvátskej poézie Južné slnko, ktorú zostavil, štúdiu a poznámky k nej napísal a vydal vo svojom vydavateľstve Ján Jankovič, poskytuje nielen pestrofarebnú mozaiku poézie tohto balkánskeho národa, ale aj prierez jej vývinom za vyše poldruha storočie. Zostavovateľ do nej zaradil slovenské preklady chorvátskych básní uverejňované v slovenskej periodickej tlači od roku 1840 až po súčasnosť. Takéto zoskupenie básní teda odráža literárny vývin a tendencie chorvátskej poézie, ako aj smerovanie našej prekladovej tvorby a vzájomné kultúrne vzťahy medzi oboma národnými literatúrami. Nehovoriac o tom, že antológia poskytla trvalý prístrešok mnohým básňam, ktoré by zostali roztratené po časopisoch, a tak nedostupné mnohým čitateľom.