Významný slovenský autor Anton Hykisch úspešne predstavil 19. 9. 2018 v Slovenskom inštitúte vo Viedni svoj známy román Milujte kráľovnú, ktorý v nemeckom preklade Gustava Justa vyšiel vo vydavateľstve Wieser Verlag v Rakúsku. Ide o nové (už tretie) nemecké vydanie tohto rozsiahleho románu, ktorý živo približuje štyridsať rokov vládnutia panovníčky Márie Terézie, históriu Európy, množstvo osudov slávnych osobností, umelcov, mocenské hry, ale aj reformy a zmeny, ktoré vláda cisárovnej priniesla pre krajiny strednej Európy, či už v oblasti správy, vzdelávania, armády, a tým v duchu osvietenstva otvorila brány novým časom. Večer otvorila riaditeľka SI Viedeň Alena Heribanová, ktorá privítala autora aj prítomných. Hneď na úvod odovzdal Anton Hykisch, podpredseda Slovenského centra PEN, z poverenia výboru Slovenského centra PEN Pamätnú medailu SC PEN predsedovi Rakúskeho PEN-klubu Helmuthovi A. Niederlemu za jeho zásluhy pri šírení slovenskej literatúry v zahraničí. Potom moderátorka večera Daniela Humajová predstavila publiku Antona Hykischa a jeho tvorbu. Za vydavateľstvo vystúpil s krátkym príhovorom Stanislav Struhár, ktorý predniesol aj osobný pozdrav od Lojzeho Wiesera autorovi. Anton Hykisch potom osobne predniesol krátku ukážku z románu Milujte kráľovnú v slovenčine a herec Jakub Kavín prečítal rozsiahlejšiu ukážku v nemčine. V druhej časti večera Anton Hykisch v rozhovore priblížil prítomným okolnosti vzniku románu, svoj pohľad na panovníčku Máriu Teréziu a jej spôsob vládnutia, vzťah k histórii, umeniu, a zaspomínal si na časy, keď tento román písal, pričom vôbec nemal možnosť navštíviť Viedeň, len hľadal podklady a dobové materiály v rôznych jazykoch v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Nasledovali otázky a pochvalné ohlasy z publika a napokon prítomní ešte v príjemnej atmosfére Slovenského inštitútu zotrvali s autorom, ktorý im podpisoval zakúpené knihy, v priateľských rozhovoroch. Anton Hykisch jedinečným spôsobom a suverénne reprezentoval slovenskú literatúru a podujatie potvrdilo, aj v dnešnej dobe internetu a nových médií je stále veľký záujem o knihy, aj o knižné vydanie tohto vynikajúceho historického románu.