Absencia ľudskosti a súcitu, zato však prílev násilia, sexu a vulgárnosti sa prejavujú nielen v našom každodennom živote, ale aj tam, kde to kedysi bolo nemysliteľné, v kultúre – na divadelnom javisku. Prelom 20. a 21. storočia je poznamenaný v európskej i v slovenskej dramatike záplavou kontroverzných hier s nevídane drsnou poetikou. Hovorí sa o tzv, „špinavej“, „cool“ či „in-yer-face“ dráme. Jej rozborom, vzhľadom na súčasnú slovenskú dramatiku v kontexte európskeho divadla, sa zaoberá v svojom knižnom debute Svet kontroverznej drámy (Veda 2011) divadelná teoretička, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV Elena KNOPOVÁ. Za „krstného otca“ si vybrala známeho divadelníka, autora a režiséra Blaha Uhlára, ktorý publikáciu v Malom kongresovom centre Vedy v Bratislave 29. marca „krstil“ symbolicky vystrihnutými písmenami a slovami.