AOSS oceňovala

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska združuje viacero spisovateľských organizácií, ktoré pravidelne udeľujú výročnú cenu niektorému zo svojich členov za konkrétne literárne dielo. Samotná strešná organizácia, teda AOSS, tiež oceňuje jedného autora. V niektorých organizáciách rozhoduje o prisúdení ceny členská základňa hlasovaním, iné si volia z radov svojich členov odbornú komisiu. Rozhodnutie o cenách za rok 2007 sa v dôsledku zmeny vo vedení AOSS omeškalo, no v utorok 9. decembra 2008 sa v Pálffyho paláci na Panskej ul. v Bratislave stretli viacerí spisovatelia a kultúrna verejnosť na slávnostnom akte ich odovzdávania. 

Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska získal Viliam Klimáček za román Námestie kozmonautov s podtitulom Generácia Ю, ktorý bol aj víťazom súťaže Román 96 (knižne vyšiel v roku 2007). Cenu Obce spisovateľov Slovenska dostala za román Na slepačích krídlach vo Švajčiarsku žijúca a po nemecky píšuca autorka slovenského pôvodu Irena Brežná. Klub nezávislých spisovateľov prisúdil svoju cenu Eve Maliti za súbor štyroch divadelných hier, ktorý vyšiel pod jednoduchým názvom Hry. Slovenské centrum PEN klubu udelilo svoju cenu Antonovi Hykischovi za historický román Spomeň si na cára. Dielo Milana Vároša Stratené slovenské poklady 2 získalo Cenu Klubu literatúry faktu. Predsedníctvo Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku udelilo cenu Zoltánovi Némethovi za básnickú zbierku Állati nyelvek, állati versek (Zvieracie jazyky, zvieracie básne) a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku odmenil výročnou cenou Prokopa Kolisnyka za dielo Tajemnycja rjadna (Tajomstvo plátna). Redakcia Romboidu prisúdila cenu Máriusovi Kopcsayovi za príspevky, ktoré v tomto periodiku publikoval v roku 2007.

Okrem uvedených cien AOSS každoročne udeľuje ešte jednu, skutočne prestížnu cenu. Je to Cena P. O. Hviezdoslava, určená prekladateľovi slovenskej literatúry do niektorého z cudzích jazykov, pričom rada AOSS vyberá kandidáta z viacerých návrhov. Tentoraz hlasovaním rozhodla o tom, že za rok 2008 túto cenu získal literárny vedec, komparatista profesor Peter Petro z Kanady, ktorý patrí nielen k najaktívnejším, ale aj najuznávanejším slovakistom na západnej pologuli. Do angličtiny preložil a vydal celý rad diel slovenských autorov od (napríklad) Janka Jesenského cez Dominika Tatarku a Petra Pišťanka až po Michala Hvoreckého.