Eva Maliti Fraňová photo 1

Eva Maliti Fraňová

20. 2. 1953
Bratislava
Žáner:
dráma, literárna veda, pre deti a mládež, próza
Eva MALITI FRAŇOVÁ sa narodila 20. februára 1953. Prozaička, dramatička, prekladateľka a literárna historička. V r. 1968 – 1971 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Bratislave, 1971 – 1976 študovala históriu a etnológiu na Historickej fakulte Moskovskej št. univerzity. Po štúdiách pôsobila stále v Bratislave: r. 1976 – 77 ako redaktorka v Slov. televízii, po materskej dovolenke r. 1986 – 1988 frekventantka študijného pobytu v Literárnovednom ústave SAV, 1988 – 1991 výskumná pracovníčka v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie,… Čítať ďalej

Stránky