Balco, Leikert a Sloboda v cudzojazyčnom vydaní

V týchto dňoch vychádzajú tri knihy slovenských autorov v zahraničí,

ktorých preklady podporila komisia SLOLIA:

 

 

Jozef Leikert: Pominuteľnosť

– slovensko-ukrajinské dvojjazyčné vydanie zbierky básní, preklad Iľja Galajda, ilustrácie Ľudovít Hološka (vyd. Veselka, Kyjev, 2006).

 

  

Július Balco: Vrabčí kráľ

– slovensko-poľské dvojjazyčné vydanie detskej knihy, preklad Anna Sklárová a študenti slavistiky; ilustrácie – Martin Kellenberger (vyd. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2007).

 

  

Rudolf Sloboda: Rozum

– slovinské vydanie románu, preklad Alena Šalej (vyd. Sanje, Ľubľana, 2007).

 

(lic)