Rezidencia Na Trojici

LIC ponúka rezidenčné pobyty pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov v Banskej Štiavnici TROJICA AIR (artist in residence).

 

Základné informácie:

Literárne informačné centrum, Mesto Banská Štiavnica a o.z. Literatúra ponúkajú v roku 2020 jedenásť mesačných rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence).

Prekladateľ bude mať k dispozícii jednoizbový byt a pracovňu v centre Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí (vstup z Radničného námestia) a mesačné štipendium vo výške 1000 eur. Polovica štipendia bude uhradená prevodom pri nástupe na rezidenčný pobyt a druhá polovica po naplnení rezidenčného pobytu.

Literárne informačné centrum nezabezpečuje rezidentovi úhradu cestovných nákladov a iných výdavkov.

Pobyt je určený len pre prekladateľa (bez sprievodu).

 

Rezidencie sa budú realizovať v nasledovných termínoch:

 1. 16. január – 15. február 2020

 2. 16. február – 15. marec 2020

 3. 16. marec – 15. apríl 2020

 4. 16. apríl – 15. máj 2020

 5. 16. máj – 15. jún 2020

 6. 16. jún – 15. júl 2020

 7. 16. júl – 15. august 2020

 8. 16. august – 15. september 2020

 9. 16. september – 15. október 2020

 10. 16. október – 15. november 2020

 11. 16. november – 15. december 2020

 

Uzávierka žiadostí: 25. november 2019

Vyhlásenie podporených uchádzačov: 3. december 2019

 

Žiadosť musí obsahovať:

a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

b/ List objasňujúci výber prekladaného diela

c/ Letter of intent od vydavateľstva, v ktorom má dielo vyjsť alebo zmluva s vydavateľstvom. (Hoci podmienky rezidencie uprednostňujú projekty s garanciu budúceho vydania, pri výbere perspektívneho diela budeme hodnotiť aj projekty, ktoré preukážu predbežný záujem vydavateľstva.)

d/ Licenčnú zmluvu medzi autorom pôvodného diela a vydavateľstvom na preklad diela alebo povolenie autora pôvodného diela prekladať dielo v prípade predloženia letter of intent od vydavateľstva.

e/ Termín, v ktorom sa prekladateľ hlási na rezidenciu a náhradné termíny.

 

Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom v uvedených termínoch na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum:

Námestie SNP 12

81102 Bratislava

Slovenská republika

katarina.balcarova@litcentrum.sk

 

Doplňujúce informácie:

 • Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež alebo poézia. (Výzva sa netýka vedeckej a odbornej literatúry.)

 • Vybrané dielo nesmie byť v danom jazyku v minulosti knižne publikované.

 

Kritéria hodnotenia:

 • Pri vyhodnocovaní žiadostí má najväčšiu váhu zmluvné zabezpečenie budúceho prekladu a garancia jeho budúceho vydania.

 • Vo významnej miere tiež prihliadame na výber diela a prekladateľom odporúčame orientovať sa podľa toho, ktoré diela v minulosti na Slovensku zarezonovali (ceny, recenzie a celkové pozitíve prijatie), prípadne sú prekladané aj do iných jazykov.

 • Hodnotíme tiež skúsenosti prekladateľa a jeho vydané preklady.

 

Konzultácia je možná na adrese: katarina.balcarova@litcentrum.sk.

 

(fotografia je prebratá z https://www.milujemcestovanie.sk/banska-stiavnica-banicke-mesto/)