Balla a Vadas Je mŕtvy a Zlá štvrť
V predvečer Mikuláša sa v košickom Artfore uskutočnila prezentácia noviniek od známych slovenských spisovateľov: Ballu a Mareka Vadasa. Besedu moderoval ich vydavateľ Koloman Kertész Bagala. V Košiciach predstavili obaja autori svoje najnovšie tituly: Balla zbierku krátkych, miestami až aforistických poviedok pod názvom Je mŕtvy, a Vadas zbierku príbehov, ktorá mala byť pôvodne románom, s názvom Zlá štvrť.

Balla je majstrom absurdity a (seba)irónie. Zdá sa, že inak to nie je ani v najnovšej knihe, z ktorej divákom napriek autorovým protestom proti hlasnému čítaniu z jeho tvorby vydavateľ prečítal jeden príbeh. Bagala označil zbierku ako knihu o prítomnosti. Balla tvrdí, že v nej prechádza od intímnych a osobných príbehov k širšej spoločenskej problematike. Ako vtipne poznamenal, už sa konečne prestal zaoberať svojimi sexuálnymi neúspechmi, pretože v súčasnosti žiadne nemá.

Vadasova Zlá štvrť, zasadená opäť do afrického prostredia, je zaujímavá už originálnym riešením prebalu – obálkový plagát, z ktorého sa dajú poskladať štyri verzie obálky, ilustrovala známa slovenská výtvarníčka Daniela Olejníková. Vadas vysvetlil, že v afrických kulisách realita a fantázia splývajú omnoho lepšie, čo mu pisateľsky vyhovuje. Vnímanie reality sa riadi inou logikou než v európskom kontexte – ľudia veria tomu, čo je napísané a rozprávané.

O vtipný záver oficiálnej časti večera sa postarala diváčka, ktorá sa do Ballu zastarela otázkou, kedy sa v jeho prózach konečne objaví nejaká ženská hrdinka s vnútorným svetom, na čo Balla svojsky odpovedal: „ak sa zdá, že ženské postavy v mojich knihách nemajú vnútorný svet, môžu za to tie postavy“. Ženská časť publika mu aj napriek tomuto komentáru tlieskala a večer pokračoval rozhovormi pri vínku.
 
Katarína Gecelovská