Báseň 2009

Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík vyhlasujú IV. ročník súťaže o najlepšiu báseň roka 2009. Zúčastniť sa na nej môžu žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, a to v troch kategóriách.

I. kategória: žiaci prvých a druhých ročníkov ZŠ

II. kategória: žiaci tretích a štvrtých ročníkov ZŠ

III. kategória: žiaci piatych až deviatych ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Téma je ľubovoľná. Rozsah nie je rozhodujúci. Každý účastník môže do súťaže poslať najviac tri súťažné príspevky napísané na písacom stroji alebo počítači na adresu: Vydavateľstvo DAXE a redakcia Maxík, Košická 37, 821 09 Bratislava. Každý súťažný príspevok musí obsahovať meno a priezvisko autora, adresu školy a triedu, ktorú súťažiaci navštevuje.

Uzávierka súťaže je 15. novembra 2009, vyhodnotenie v decembri 2007. Výsledky uverejní časopis Maxík č. 6 a ďalšie médiá. Viac informácií na www.maxik.sk.