Prezentácia básnickej zbierky amerického poeta Jamesa Wrighta

V Zichyho paláci v Bratislave sa 9. marca konala prezentácia básnickej zbierky amerického poeta Jamesa Wrighta (1927– 1980) Červenokrídly drozd, ktorú v preklade Mily Haugovej vydalo vydavateľstvo Skalná ruža. Autorovu poéziu predstavili okrem prekladateľky aj vydavatelia a básnici Juraj Kuniak a Rudolf Jurolek. Mila Haugová vyzdvihla najmä Wrightovu schopnosť vcítiť sa do prežívania ľudí na okraji spoločnosti a prácu s detailom: „Jeho poézia je bohatá na konkrétne detaily, z ktorých sa postupne dostáva k absolútnej transcendencii.“ James Wright získal v roku 1972 za výber zo svojej tvorby Pulitzerovu cenu. Jeho básne vychádzajú v slovenskom preklade v knižnej podobe po prvýkrát v edícii Poézia. Zbierku uviedli do života posypaním vtáčími pierkami z drozdieho hniezda.