Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA venuje veľkú pozornosť aj postihnutým deťom rozličnými aktivitami, ako sú výstavy, predstavenia či tvorivé dielne. Významnou súčasťou týchto aktivít je aj knižná tvorba pre deti s rôznym postihom, pri ktorej spolupracuje Slovenská sekcia IBBY s Medzinárodným výborom pre tvorbu postihnutých UNESCO.

BIBIANA pre všetky deti

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA venuje veľkú pozornosť aj postihnutým deťom rozličnými aktivitami, ako sú výstavy, predstavenia či tvorivé dielne. Významnou súčasťou týchto aktivít je aj knižná tvorba pre deti s rôznym postihom, pri ktorej spolupracuje Slovenská sekcia IBBY s Medzinárodným výborom pre tvorbu postihnutých UNESCO. Výbor sústreďuje v dokumentačnom stredisku v Oslo knihy, pomôcky a rozličné poznatky z oblasti tvorby pre postihnutých, o postihnutých a aj o ich tvorbe.

         V BIBIANE už dvadsať rokov popri Slovenskej sekcii IBBY pôsobí aj iniciatíva Book handicap (predsedníčkou je Dr. Gabriela Škorvanková), ktorá sa zaoberá knižnou tvorbou pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami. Úlohou tejto aktivity je predstavovať ich vlastnú tvorbu, ako aj špecifickú tvorbu o hendikepovaných ľuďoch a určenú pre nich. Book handicap realizuje svoje aktivity nielen v BIBIANE, ale popularizuje ich všade na Slovensku a v zahraničí. V poslednom období to boli výstavy v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácii a zariadeniami špeciálneho školstva v októbri 2008, v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči v apríli a máji 2009 a v Kysuckej knižnici v Čadci v máji a júni 2009. Book handicap dlhodobo spolupracuje s Mestskou knižnicou a liečebným zariadením Zelený strom v Piešťanoch a inde.

Podujatia nie sú určené len malému okruhu ľudí, naopak. Práve široká verejnosť sa potrebuje oboznámiť so špecifikami jednotlivých porúch, pretože ľudí so špeciálnymi potrebami pribúda. Knižná tvorba na výstavách z domácej i zahraničnej produkcie, ktoré cyklicky uvádza BIBIANA v spolupráci s Dokumentačným strediskom IBBY v Nórsku, búra bariéry medzi oboma svetmi a umožňuje tak priblížiť jeden druhému. Aktivity BIBIANY podnietili aj tvorbu autorov z radov ľudí s hendikepom a pre nich. Táto tvorba neslúži len postihnutým, ale predovšetkým ostatným, aby pochopili ich svet a zbavili tak spoločnosť názorov o nich a o falošnej humanite, ktorá sa často núka namiesto zabezpečovania konkrétnych potrieb. Významným príspevkom k tomuto vzájomnému zbližovaniu sú aj knižky Veveričky od autorov Jána Uličianskeho a Petra Čisárika, alebo hravý úvod do znakovej reči Päť prštekov na ruke určený predovšetkým pre počujúcich, aby sa s nepočujúcimi naučili komunikovať, či knižka Z. Dvořákovej Tak si tu ja krásne žijem.

–r–