Bibliotéka v éteri

Tohtoročné jarné aj jesenné knižné veľtrhy sa z tradičných výstavísk presunuli do online priestoru. Ani na Bibliotéke si nebudú môcť čitatelia zobrať do rúk knihu a stretnúť sa naživo s autormi, brány výstaviska Incheba zostávajú zatvorené. Rozhlas a televízia Slovenska však knižným fanúšikom vychádzajú v ústrety a celý týždeň od 9. do 15. novembra sprostredkujú svojim poslucháčom a divákom rozhovory s autormi, vydavateľmi a ostatnými tvorcami kníh, aby ich informovali o novinkách.

S najnovšími knižnými titulmi, ktoré vydalo Literárne informačné centrum, sa môžu zoznámiť poslucháči Rádia Devín.

Vo štvrtok 12. novembra o 17.10 predstaví literárny vedec Vladimír Barborík z Ústavu slovenskej literatúry SAV nedokončenú monografickú štúdiu literárneho historika Vladimíra Petríka (1929 – 2017) Slovenský intelektuál Alexander Matuška, ktorú z jeho pozostalosti pripravil na vydanie. Literárny vedec V. Petrík sa s A. Matuškom osobne stretal takmer dve desaťročia na spoločnom pracovisku, ale výskumu jeho diela sa venoval vyše päť desaťročí. Monografia približuje jednak osobnosť A. Matušku, ktorého 110. výročie narodenia sme si tento rok pripomenuli, a zároveň aj myslenie o slovenskej literatúre a kultúre 20. storočia.

Daniel Hevier vo štvrtok popoludní porozpráva poslucháčom Rádia Devín, čím ho už päťdesiat rokov púta prozaická tvorba Jána Johanidesa (1934 – 2008), prečo si všetky jeho knižky prečítal znovu a naraz. Aká je jeho nová čitateľská skúsenosť s dielom tohto majstra európskej epiky? V knihe literárnych interpretácií Priznané prózy Jána Johanidesa D. Hevier odhaľuje v detailoch slovných spojení neraz nové pohľady na Johanidesovu tvorbu, ale aj jej spoločenský a literárny kontext.

V piatok bude Daniel Hevier prezentovať Priznané prózy Jána Johanidesa aj v televíznom Dámskom klube.

Do popoludňajšieho piatkového vysielania Rádio Devín zaradilo prezentácie ďalších knižných noviniek z LIC.

O 14.10 Ľubica Kepštová, šéfredaktorka časopisu Slniečko, porozpráva, ako vznikla krásna ilustrovaná knižka pre deti Strom. Košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko autorky Alexandry Salmely a ilustrátorky Martiny Matlovičovej z pôvodného seriálu v Slniečku.

O 14.20 František Mikloško predstaví monografiu literárnej vedkyne Edity Príhodovej Spievam, lebo milujem… Život a dielo Janka Silana. F. Mikloško patrí k veľkým obdivovateľ poézie tohto popredného predstaviteľa katolíckej moderny, kňaza, ktorého minulý režim donútil žiť v ústraní, no jeho poéziu a jej odkaz sa mu nepodarilo vymazať z literatúry.

O 14.30 Matúš Mikšík, mladý literárny kritik, uvedie svoju monografiu venovanú príslušníkovi Osamelých bežcov K jasu a tiesni mierim. Ivan Laučík v interpretáciách a porozpráva o podmienkach tvorby súčasnej mladej generácie literárnych kritikov, o možnostiach výskumu a publikovania. Tejto problematike bola venovaná séria besied, ktorú pripravilo LIC s ústavmi slovenskej a svetovej literatúry SAV Poznámky pod čiarou.

Riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová bude hostkou Rádia Slovensko v utorok 10. novembra a vo štvrtok 12. novembra, aby informovala poslucháčov o slovenskej súčasnej literatúre a záujme o ňu v zahraničí.

Poslucháči Rádia Slovensko môžu v bibliotékovom týždni súťažiť aj o knižky z edície LIC:

On, Pišťanek autora Petra Darovca a najnovší titul Strom. Košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko.