Biela kňažná Mária Ďuríčková

V septembri 2019 si pripomenieme 100. výročie narodenia autorky, zberateľky ľudovej slovesnosti a editorky Márie Ďuríčkovej, ktorá bola dlhé roky častým a vítaným hosťom piešťanskej knižnice. Tá v mesiacoch apríl až september 2019 realizuje v spolupráci s Literárnym informačným centrom a ďalšími partnermi festival detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu. Záštitu nad ním prevzali ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Jedným z najdôležitejších a najkrajších podujatí festivalu je výstava s názvom Biela kňažná Mária Ďuríčková. Tvoria ju veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“. Sú medzi nimi Miroslav Cipár, Peter Cpin, Vladimír Král, Božena Plocháňová, Peter Čisárik, Oľga Bajusová, Bystrík Vančo, Peter Uchnár, Peter Kľúčik, Helena Zmatlíková, Vlasta Baránková a Miloš Nesvadba. Návštevníci si môžu v rámci výstavy pozrieť profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výber z jej najznámejších kníh a zúčastniť sa sprievodných podujatí vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov či zážitkových čítaní. Autorom výtvarno-priestorového riešenia a samotnej realizácie výstavy je akademický architekt Juraj Žilinčár.

Na vernisáži výstavy si zaspomínal aj Miroslav Cipár: „O Márii Ďuríčkovej by som vedel rozprávať veľmi veľa už len kvôli tomu, že sme sa stali spolupracovníkmi v obnovenom časopise Slniečko. Vtedy ma pozvala do redakcie ako grafika – výtvarníka a vtedy sme sa dostali nielen do tvorivého tandemu, ale aj do tvorivých sporov. Tie boli veľmi zaujímavé, pretože Mária Ďuríčková si ako šéfredaktorka osobovala právo vyberať všetkých ilustrátorov. Tento tvorivý konflikt som vyhral. Raz mi dokonca vyčítala, že som v Slniečku z Jožka Mrkvičku – dedinského chalana – urobil riadneho chuligána! Samozrejme, nastalo ešte mnoho ďalších impulzov, ktoré sa týkali skôr jej kníh ako časopisu. Bol som prvý, kto sa s ňou radil, či ich ilustrovať, alebo nie. Obyčajne začínala vetou: ‚Neviem, či to dokážeš…’“

Čas ukázal, že tvorivý tandem Ďuríčková-Cipár prekonal všetky očakávania a knihy s touto „značkou“ sa stali vo svete knižnej kultúry legendárnymi tvorivými počinmi.

Výstavu Biela kňažná Mária Ďuríčková, ktorá vzdáva hold výnimočnej spisovateľke, si môžu čitatelia a návštevníci piešťanskej knižnice pozrieť do 30. septembra 2019. Svoje pokračovanie bude mať v nasledujúcom roku v Prahe.