Termín konania veľtrhu: 28. – 31.3.2011Stánok

Medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež vBologni, kde LIC každoročne pripravuje národnú expozíciu SR, sa vtomto roku konal včase od 28. do 31.marca. Čestným hosťom 48. ročníka veľtrhu bola Litva.

Slovenský národný stánok sa nachádzal tradične vpavilone 29 pod číslom C 35 a na rozlohe 32 m2 bolo vystavených vyše 200 titulov z produkcie 30 slovenských vydavateľstiev.

V rámci veľtrhu sa organizovalo udeľovanie cien “Bologna Ragazzi Award” a “Bologna New Media Prize”.

Stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia vydavateľstiev a tlačiarní Zdržovali sa tu i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a slovenskí krajania žijúci v Taliansku.

Literárne informačné centrum pripravilo sprievodné akcie, na ktorých vystúpli poprední slovenskí autori a ilustrátori.

V stredu 30. marca vystúpil na slovenskom stánku vrámci koktailu autor a pesničkár Branislav Jobus, ktorého predstvenie sa stretlo s veľkým úspechom.

V ten istý deň v mestskej mestskej knižnici v neďalekom Forli, sa predstavilo nové vydanie talianského prekladu knížky Dušana Dušeka: Babka na rebríku, za účasti ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej a predstavila sa tu aj tvorba Branislava Jobusa spojená z hudobným vystúpením.

V záverečný deň veľtrhu 31. marca , sa konala prezentácie knihy Dušan Dušek: Babka na rebríku v talianskom preklade na pôde veľtrhu, tentoraz jednak za účasti ilustrátorky, ale aj samotného talianského vydavateľa Acco Editore. Pri tejto príležitosti predniesli texty z knihy v taliančine herci divadla Reon.

Po prezentácií nasledovalo opäť vystúpenie autora a pesničkára Branislava Jobusa.

V tento deň sa zástupcovia LIC a profesor Livio Sossi zúčastnili priameho televizného vysielania, kde sa diskutovalo o slovenskej detskej literature, predstavili sa aj nové preklady v taliančine a spomínala sa aj naša účasť ako čestného hosťa na knižnom veľtrhu v Bologni 2010.

Celkove možno našu účasť na bolognskom veľtrhu hodnotiť ako veľmi úspešnú.

Zástupcovia vydavateľstiev sa vyjadrovali veľmi pochvalne o riešení slovenského stánku, organizačnom a odbornom zabezpečení. Splnili sa nie len výstavné úlohy ale účelná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, uskutočnili sa mnohé rokovania vsúvislosti smožnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry vzahraničí.