Brat medzi ženami

Stretnutie so spisovateľmi v Literárnej kaviarni Sveta knihy 3. februára bolo v znamení Slovenského rozhlasu. Rozhlasová moderátorka Zuzana Belková tu predstavila najnovšiu tvorbu rozhlasového redaktora Romana Brata a bývalej šéfredaktorky Rádia Devín Gabriely Rothmayerovej, ktorá debutovala roku 1982 zbierkou poviedok Lastovičie hniezdo. Po memoárovej tvorbe Zo zápisníka poslankyne a  postrehov z parlamentnej „kuchyne“ Dusno sa vrátila v najnovšej knihe Tak o čo  ide? k beletrii. Roman Brat, renomovaný prekladateľ zo španielskej literatúry, sa venuje  písaniu aj pre najmladšieho čitateľa. Po knihách Tvrdohlavý baranPochabý škriatok vydal nedávno knihu Čuvi v pralese, v ktorej spája svoju fantáziu s prírodnými reáliami Latinskej Ameriky. Slovenský čuvač sa po leteckej havárii dostáva do brazílskeho pralesa, kde nadväzuje priateľstvá s jeho zvieracími obyvateľmi.  Dvojicu spisovateľov spätých s rozhlasom doplnila mladá debutantka Maja Kadlečíková básnickou zbierkou Prezlečený anjel. Jej verše citlivo, rovnako ako aj ukážky z próz G. Rothmayerovej a R. Brata, interpretovala Judita Bilá.

-bk-