Cena Anasoft litera

Literárna cena Anasoft litera sa od roku 2006 udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické dielo a od vlaňajšieho roku aj za preklad pôvodného prozaického diela autora, ktorý je občanom Slovenskej republiky. Do hodnotených kníh sú automaticky nominované všetky slo­venské prozaické tituly, ktoré knižne vyšli s vročením predchádzajúceho kalendárneho roka. Cenu Anasoft litera organizuje občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je spoločnosť Anasoft. O nomináciách rozhoduje päťčlenná porota, ktorá sa každý rok obmieňa, a hlasovanie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole porota vyberá desať najlepších kníh, ktoré sú vnímané rovnocenne ako finalisti literárnej ceny Anas­oft litera. Ich zoznam zverejňuje v apríli a všetky knihy a ich autori sa odprezentujú v polovici mája na literárnom festivale Anasoft litera fest. V druhom kole hlasovania porota určí spomedzi desiatich nominovaných diel jedno víťazné, ktoré bude vyhlásené najneskôr do konca októbra prí­slušného roka. Jeho autor získa odmenu vo výške 10 000 eur. Laureátmi ceny sa doteraz stali Pavel Vilikovský, Marek Vadas, Milan Zelinka, Alta Vášová, Stanislav Rakús, Monika Kompaníková a Balla.

Porota ceny Anasoft litera 2013 v zložení filmový teoretik a kritik Martin Ciel, publicistka Tina Čorná, literárny vedec Peter Darovec, literárny vedec Michal Jareš a literárny kritik a vedec Derek Rebro vybrala spomedzi 162 prozaických kníh desať finálových titulov: Balla: Oko (KK Bagala), Jana Beňová: Preč! Preč! (Marenčin PT), Zuzana Cigá­nová: Špaky v tŕní (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), Maroš Krajňak: Entropia (Trio Publishing), Peter Krištúfek: Dom hluchého (Marenčin PT), Lucia Piussi: Život je krátky (Limerick), Víťo Staviarsky: Kale topanky (Marenčin PT), Ondrej Štefánik: Bezprsté mesto (Vydavateľstvo Tatran), Pavel Taussig: Hana (Vydavateľstvo RAK) a Milan Zelinka: Pristaš (Slovenský spisovateľ). Maroš Krajňak bol zatiaľ ako jediný autor nominovaný na cenu Anasoft litera za obe svoje doteraz publikované novely. Desiati finalisti sa predstavili aj na tohtoročnom 8. ročníku Anasoft litera fest, ktorý sa konal od 13. do 17. mája.